Pensioensparen

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is een fiscaalvriendelijke vorm van sparen voor later. De overheid moedigt u aan om elk jaar te sparen voor uw aanvullend pensioen. Het voordeel op korte termijn is dat u mogelijk een belastingvermindering krijgt voor het geld dat u op die manier opzij zet. Op lange termijn is het voordeel dat u spaart voor uw appeltje voor de dorst voor later.

Opgelet voor de pensioenkloof

Met pensioen gaan betekent stoppen met werken en doen waar u zin in hebt. Want vanaf dan hebt u er de tijd voor. Maar ook de financiële middelen? Want u gaat het wellicht met een pak minder moeten stellen.

 

De overheid zorgt voor de eerste pijler van het pensioenstelsel, uw wettelijk pensioen. Dit pensioen ligt vaak een stuk lager dan uw laatste loon. Zo berekende De Fod Economie dat het gemiddelde loon van een voltijds tewerkgestelde werknemer  3.300(1) euro bruto per maand bedraagt.

 

Daartegenover staat dat volgens de Rijksdienst voor Pensioenen, het gemiddelde bruto maandelijks wettelijk pensioen van een loontrekkende met een zuivere loopbaan van 45 werkjaren 1058(2) euro bedraagt.

Hoe kunt u die pensioenkloof dichten?

U zorgt dus best zelf voor een extra aanvulling om  niet voor verrassingen te staan. Dat kunt u doen via pijler 2, 3 en 4 van het pensioenstelsel. Uw werkgever kan in sommige gevallen een bijdrage doen voor uw pensioen via een groepsverzekering (pijler 2). Zelf kunt u een extra reserve opbouwen via pensioensparen (pijler 3) en andere spaar- en beleggingsvormen, bijvoorbeeld via huurinkomsten, spaargeld,… (pijler 4).

De vergelijking

U begint  best zo vroeg mogelijk aan pensioensparen: hoe jonger u begint, hoe langer het geld potentieel kan opbrengen en hoe groter de eindsom in principe kan zijn.

 

Hieronder ziet u hoe de eindsom op 65 jaar verschilt naargelang de leeftijd waarop u begint met pensioensparen.

De vergelijking

U begint  best zo vroeg mogelijk aan pensioensparen: hoe jonger u begint, hoe langer het geld potentieel kan opbrengen en hoe groter de eindsom in principe kan zijn.

 

Hieronder ziet u hoe de eindsom op 65 jaar verschilt naargelang de leeftijd waarop u begint met pensioensparen.

 

960 euro per jaar of 80 euro per maand sparen?

Zonder pensioensparen
0 euro
20 jaar pensioensparen
27.779 euro
30 jaar pensioensparen
51.902 euro
40 jaar pensioensparen
87.563 euro

1.230 euro per jaar of 102,50 euro per maand sparen

Zonder pensioensparen
0 euro
20 jaar pensioensparen
35.592 euro
30 jaar pensioensparen
66.499 euro
40 jaar pensioensparen
112.191 euro

*Het bedrag dat hier wordt weergegeven is slechts een benadering, want het effectieve rendement bij  een pensioenspaarfonds is niet lineair en ook niet gegarandeerd.  Het hangt ook af van het moment van de storting en diverse factoren, zoals marktomstandigheden. Het houdt geen rekening met eventuele instapkosten. Deze voorstelling biedt geen enkele garantie voor het effectieve rendement in de toekomst.

 

Voor de berekeningen gaan we uit dat er belegd wordt via een pensioenspaarfonds met een hypothetisch gemiddeld jaarlijks nettorendement van 4 %* en een jaarlijks gespaard bedrag van 960 euro of 1.230 euro. Bij de berekening van het nettorendement werden de beheerskosten al in mindering gebracht.
De eindbelasting op 60 jaar werd ook in rekening gebracht. (De fiscale regeling is van toepassing op niet-professionele particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.)

Pensioenspaarverzekering of pensioenspaarfonds?

Er zijn twee vormen van pensioensparen: een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds.

 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie,  behoeften en doelstellingen, kan gekozen worden voor  één van deze producten.

 

Een voorzichtige belegger of een belegger met een kortere beleggingshorizon, kiest vaak voor een pensioenspaarverzekering, want hij weet vooraf hoeveel de opbrengst minimaal zal zijn. U krijgt een vaste rente en eventueel een winstdeling, afhankelijk van de contractuele of wettelijke voorwaarden van uw pensioenspaarverzekering.   De mogelijke winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

 

Een meer dynamische belegger met een langere beleggingshorizon, kiest vaak voor een pensioenspaarfonds. Er wordt gemikt op een potentieel  rendement op lange termijn. De opbrengst hangt af van de prestaties van de onderliggende beleggingen. Er is geen kapitaalbescherming.

Opbrengst

Voor u aan pensioensparen begint, vergelijkt u best het een en ander met elkaar. Want een verschil van 1 % in rendement kan op het einde van de rit een behoorlijk hoger bedrag opleveren. Op het internet kunt u gemakkelijk zelf simulaties maken.

 

Het rendement van een pensioenspaarfonds is vooraf niet gekend. U moet dus zelf een gemiddeld jaarlijks rendement schatten. Daarvoor kunt u zich op de rendementen op lange termijn (bijvoorbeeld op 10 jaar) uit het verleden baseren, al bieden die geen garantie voor de toekomst.

Maximumbedrag

De overheid beperkt het bedrag dat u jaarlijks kunt sparen en fiscaal mag inbrengen.

 

Vanaf inkomstenjaar 2018 is het zogenaamd duaal pensioensparen ingevoerd. U kunt kiezen tussen 2 systemen:

– U spaart maximaal 960 euro (inkomstenjaar 2018) en u geniet een belastingvermindering van 30% (+ gemeentebelasting).
– U spaart meer dan 960 euro, met een maximum van 1.230 euro (inkomstenjaar 2018), en u geniet een belastingvermindering van 25% (+ gemeentebelasting). Als u voor dit systeem kiest is het aangewezen om het maximum van 1.230 euro te sparen en zeker niet minder dan 1.152 euro. Dat levert namelijk een kleiner fiscaal voordeel op dan 960 euro te sparen.

 

Als u meer dan 960 euro wilt sparen, moet u hiervoor (jaarlijks) een voorafgaand en expliciet akkoord geven.

Tips

    – U kunt het bedrag in één keer of gespreid storten. Bij een pensioenspaarfonds kan het spreiden van uw betalingen het beleggingsrisico verminderen.
    – Maak het u makkelijk en laat uw stortingen automatisch fiscaal optimaliseren. ….

 

Via een bestendige opdracht of domiciliëring zorgt u ervoor dat uw stortingen stipt en correct gebeuren. Maar wist u ook dat u ons kunt vragen om het bedrag aan te passen aan het bedrag dat jaarlijks fiscaal in aanmerking komt?

 

Zo stort u exact genoeg om maximaal te genieten van het fiscale voordeel. Op die manier bouwt u rustig aan een mooie toekomst. Uw bankkantoor maakt dit graag voor u in orde.

Anticipatieve heffing

Op het moment dat u 60 wordt (voor contracten afgesloten voor uw 55ste verjaardag), wordt een eenmalige eindbelasting van 8 % ingehouden.

 

Vanaf 2015 tot en met 2019 wordt elk jaar al 1 % vervroegde taks ingehouden van de waarde van het contract op 31 december 2014. Op uw 60ste verjaardag worden alle betaalde bedragen afgetrokken van de eindbelasting. De eenmalige taxatie is in de meeste gevallen een heel stuk lager dan het belastingvoordeel dat u elk jaar hebt gekregen.

 

Ze wordt anticipatieve heffing genoemd, omdat u nog kunt blijven sparen tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Ook die stortingen kunt u nog fiscaal in mindering brengen. Ze worden achteraf niet meer belast.

 

Erg voordelig!

 

Het theoretische kapitaal waarop de anticipatieve heffing wordt berekend, verschilt voor pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen. Voor pensioenspaarfondsen worden de (netto) stortingen gekapitaliseerd tegen een vaste rentevoet, ongeacht het rendement van de belegging. Voor stortingen gedaan voor 1992 is dit aan 6,25 %, voor stortingen gedaan vanaf 1992 is dit aan 4,75 %. Voor pensioenspaarverzekeringen wordt het belastbaar kapitaal berekend door de stortingen te laten kapitaliseren aan de gewaarborgde rentevoet. De eventuele winstdeling is in principe volledig belastingvrij.

 

De fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.