Macro-economische context Q3 2017

De meeste beursindexen kenden in het derde kwartaal een waardestijging. 2017 kunnen we zo nog steeds als een goed beursjaar bestempelen. Enkel de overheidsobligaties hebben het zwaarder te verduren. De lage rentevoeten wegen in die activaklasse op de gerealiseerde rendementen.

 

De economische groei wist de afgelopen maanden te voldoen aan de verwachtingen. De rentevoeten bleven laag en de centrale banken hielden vast aan hun stabiliserende maatregelen. Hierdoor stegen vooral de aandelenmarkten. Binnen de obligaties presteerden de meer risicovolle obligaties het best. We zijn dus wereldwijd in een opgaande economische cyclus.

 

De politieke spanningen blijken van korte duur

Ondanks een aanhoudende oplopende spanning tussen Noord-Korea en zowat alle landen met economische belangen in Zuidoost-Azië, wisten de beurzen het hoofd koel te houden. Er waren weliswaar bijkomende schommelingen en ook de verzwakking van de Amerikaanse dollar, die eind augustus een piek kende, kunnen we ten dele toeschrijven aan dit conflict.

 

Net zoals in oktober bij het Spaans-Catalaans conflict bleek, zijn er andere elementen die bepalender zijn voor de beursontwikkelingen. Zo heeft het monetair beleid een niet te onderschatten invloed op de economie.

 

Stabiel monetair beleid

In Europa werd gevreesd voor het versneld afbouwen van de steunmaatregelen. Maar dat bleek onterecht. Zo is er nog steeds veel zuurstof voor bedrijven om hun activiteiten maximaal te ontplooien. In de Verenigde Staten bleef een rentestijging uit, met ook daar bijkomende ademruimte voor de economie tot gevolg.

 

De lage inflatiecijfers wezen erop dat het stimulerend beleid werkt, maar niet te snel mag worden stopgezet. De lage voedselprijzen, lage energieprijzen en gematigde loonstijgingen zorgden voor een beperkte stijging van het prijspeil.

 

Van verhitting binnen de economie is aldus nog geen sprake. De rentevoeten op lange termijn bleven hiermee in lijn. Deze zorgen echter ook voor een beperkt rendementspotentieel op de meest veilige obligaties.

 

Opkomende markten

Bij goede macro-economische omstandigheden, weten opkomende markten vaak te excelleren. De koperprijzen gaven een indicatie van hogere economische bedrijvigheid in de opkomende markten, en dit werd gevolgd door stapsgewijze stijgingen. Met name de Chinese beurs wist nog meer dan 10 % toe te voegen in het derde kwartaal.

 

Conclusie

De economische indicatoren geven aan dat de cyclus opgaand is. De centrale banken gaven blijk van een goed doseringsvermogen. De veronderstellingen waarop hun maatregelen zijn gebaseerd, zoals een lage inflatie, worden door de realiteit bevestigd. Deze voorspelbaarheid leidde tot beursstijgingen.

Het is belangrijk dat u de prestaties van verzekeringsfondsen altijd over een langere periode bekijkt. Houd er ook rekening mee dat de prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.