Monthly Archives november 2017

Macro-economische context Q3 2017

De meeste beursindexen kenden in het derde kwartaal een waardestijging. 2017 kunnen we zo nog steeds als een goed beursjaar bestempelen. Enkel de overheidsobligaties hebben het zwaarder te verduren. De lage rentevoeten wegen in die activaklasse op de gerealiseerde rendementen.   De economische groei wist de afgelopen maanden te voldoen aan de verwachtingen. De rentevoeten bleven laag en de centrale banken hielden vast aan hun stabiliserende maatregelen. Hierdoor stegen vooral de aandelenmarkten. Binnen de obligaties presteerden de meer risicovolle obligaties het best. We zijn dus wereldwijd in een opgaande economische cyclus.   De politieke spanningen blijken van korte duur Ondanks
Lees hier verder