Water, een zinvolle en verantwoordelijke investering

Geen zwembaden meer vullen, geen gazons meer sproeien of auto’s wassen: velen onder u hebben onlangs aan den lijve de Belgische waterproblematiek ondervonden. Vervelende maatregelen, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk slechts speldenprikjes als we vergelijken met wat nodig is om het wereldwijde gebrek aan water voor mens en industrie aan te pakken.

 

De klimaatopwarming zal ons immers meer en extremere perioden van droogte brengen. Bovendien zijn we met almaar meer op de planeet en verbruiken per persoon een steeds grotere hoeveelheid water. Meren en rivieren zijn vervuild door overmatig gebruik van pesticiden en meststoffen, en ook het zoete gletsjerwater uit de bergketens is helaas eindig. Kortom, de balans tussen het waterverbruik en de watervoorraad staat ernstig onder druk.

 

Daar merken we vandaag al de gevolgen van: jaarlijks sterven 3,4 miljoen mensen door een tekort aan veilig drinkwater. Dat is hoger dan de sterfte veroorzaakt door oorlogen, aanslagen en andere vormen van geweld.

 

Een realistische uitdaging

Om deze mondiale uitdaging aan te gaan, nemen zowel overheden als private organisaties belangrijke initiatieven om voldoende drinkbaar water te voorzien. Natuurlijk moet iedereen in de eerste plaats verspilling tegengaan. Het is dan ook cruciaal om eindgebruikers  te leren hoe ze verantwoordelijk met water moeten omspringen. In de landbouw zijn intelligente irrigatiesystemen een goede stap om het verbruik te verlagen, en voor industriële processen schakelt men steeds vaker over van waterkoeling naar droge koeling.

 

Daarnaast moeten we de beschikbaarheid verruimen. Afvalwater opvangen en zuiveren kan vaak al met relatief beperkte inspanningen. Ook een betere infrastructuur is nodig. Naast pijpleidingen gaat het dan bijvoorbeeld om sensoren die instaan voor lekdetectie. We zullen ook onvermijdelijk meer zeewater moeten omzetten in water dat geschikt is voor menselijke consumptie of voor gebruik in de landbouw en industrie.

 

Israël bewijst vandaag al dat een verstandige combinatie van deze methoden tot spectaculaire resultaten leidt. Het land bestaat voor meer dan 60% uit woestijn, en in de jaren ‘30 werd de maximale capaciteit van het gebied dan ook op amper 2 miljoen mensen geschat. Vandaag wonen er 12 miljoen mensen en niet alleen is er voldoende water, er wordt zelfs water geëxporteerd. Ook pepers en meloenen, die gekweekt kunnen worden dankzij de irrigatiesystemen, vinden gretig aftrek in het buitenland. Niet slecht voor een woestijnland.

 

Watertechnologie vormt een investeringsopportuniteit

Argenta blijft niet achter en investeert in ondernemingen die dankzij hun bedrijfsmodel helpen om het watervraagstuk op te lossen. Het gaat vooral om bedrijven die instaan voor de infrastructuur, zoals pijleidingen, bassins, pompen en sensoren. Die ondernemingen willen een sterke groei realiseren, want overal ter wereld moeten steeds meer ontziltingssites worden gebouwd, additieven voor zuivering worden toegevoegd, het afvalwater moet worden opgevangen en ga zo maar door.

 

Het universum dat we aan dit thema kunnen toeschrijven, is dus ruimer dan wat de aandelenindex MSCI strikt genomen onder ‘water’ verstaat. Hun waterindex kende een uiterst opmerkelijke groei sinds mei 2002. Als u toen 100 euro in de onderliggende bedrijven had geïnvesteerd, zou die nu 887 euro waard zijn, terwijl de globale markt ‘slechts’ van 100 naar 291 evolueerde. Deze evolutie geeft aan dat het toenemend belang van water, zowel ecologisch als economisch, niet iets van de verre toekomst is, maar van vandaag. De stabiliteit en de groei van de inkomsten die deze bedrijven kennen, worden dan ook stevig beloond op de beurs. Gezien de grote klimaatuitdagingen waar we voor staan, zal het belang van deze bedrijven in de toekomst alleen maar toenemen.

 

Verkiest u ook beleggingen die economisch én ecologisch iets opleveren? Spreek gerust uw Argenta-kantoorhouder aan. Hij bekijkt graag met u de mogelijkheden.