Macro economische context Q2 2017

Het tweede kwartaal van 2017 bracht uiteenlopende beursresultaten. Beursgenoteerd vastgoed in Europa bleek de beste belegging, gevolgd door Europese aandelen. Andere regio’s lieten verliezen optekenen, mede door de algemene beursdaling eind juni.

 

De verkiezingen in Frankrijk begin mei werden met veel panache gewonnen door Emmanuel Macron. De Europese Unie en de eurozone kregen er op die manier een voorvechter bij. Het zelfvertrouwen dat hierdoor ontstaan is, straalt af op de euro. Onze munt is tegenover zowat elke andere munt sterker geworden. De focus van economische analisten kon zo opnieuw verlegd worden naar de bedrijfsresultaten, en die evolueren positief. De Europese Centrale Bank maakt nog steeds de moeilijke oefening om de kredietverlening te vergemakkelijken en er tegelijk voor te zorgen dat de consumentenprijzen niet ontsporen. Op die manier kan de economische groei geconsolideerd worden.

 

De toenemende economische activiteit leidt intussen ook tot een geleidelijk hogere obligatierente. Dat kan zorgen voor tijdelijke schokken in obligatiekoersen en voor een beperkt(er) rendementspotentieel van obligatiefondsen.

 

De zwakkere prestaties in de Verenigde Staten zijn enerzijds te wijten aan de muntevolutie (de Amerikaanse dollar is verzwakt), en anderzijds aan de manke politieke besluitvorming. Beslissingen over enkele belangrijke hervormingen, zoals een belastingverlaging, laten lang op zich wachten. Ondanks die knagende onzekerheid doen de economische graadmeters het wel nog steeds goed: de groeicijfers zijn stabiel.

 

Wie in opkomende markten belegde, zag een deel van de eerdere winsten verdwijnen. Vooral de lagere grondstoffenprijzen zijn daar debet aan. In China wordt ondertussen met goede bedoelingen de kredietverlening wat afgeremd, maar dat weegt op de aandelenkoersen.

 

Globaal genomen werd midden juni een dip ingezet door de zwakkere conjunctuurcijfers. Vandaag blijkt dat het slechts om een adempauze ging, want dezelfde conjunctuurindicatoren gaven begin juli immers al betere signalen.

 

Het is belangrijk dat u de prestaties van verzekeringsfondsen altijd over een langere periode bekijkt. Hou er ook rekening mee dat de prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.