Amerika blaast het wereldwijd klimaatakkoord op

Deze titel klopt niet helemaal. Het ziet er immers naar uit dat andere landen onverminderd doorgaan met het uitvoeren van het klimaatakkoord. Belangrijke vervuilers zoals Europa en China hebben hun beloften kracht bijgezet.

 

Het klimaatakkoord, wat hield dat ook al weer in?

 

Op 12 december 2015 verbonden 150 regeringsleiders zich ertoe om de opwarming van de aarde te beperken. De doelstelling is om de gemiddelde temperatuur van de aarde te beperken tot 15,5 °C, ofwel twee graden boven de temperatuur in de 19e eeuw. Vandaag zitten we al aan 14,5°C.

 

Om dat doel te bereiken zullen landen de vraag naar energie moeten verlagen door een efficiënter energieverbruik. Maar bovenal zal er minder olie en steenkool gebruikt mogen worden. Die stoten bij de verbranding veel CO2 uit. Het is de CO2-uitstoot die ervoor zorgt dat warmtestralen van de zon langer in de atmosfeer blijven, waardoor het aardoppervlak opwarmt.

 

De alternatieven voor olie en steenkool zijn zonne-energie, windenergie, waterkrachtcentrales en andere vormen van hernieuwbare energie. Maar ook aardgas kan een interessante tussenstap zijn. Aardgas is een fossiele brandstof die 25% minder CO2-uitstoot dan olie en 50% minder dan steenkool.

 

Om die nodige energietransformatie te bereiken werd een klimaatfonds opgericht dat allerlei duurzame projecten zal financieren. Jaarlijks zal er 100 miljard dollar naar dat fonds stromen, met de intentie om dit bedrag stapsgewijs te verhogen. Op nationaal vlak zullen steeds uitdagendere doelstellingen worden uitgewerkt. Een eerste collectieve evaluatie is voorzien in 2023.

 

Investeren in hernieuwbare energie

 

De klimaatbescherming krijgt vandaag met extra tegenwind te kampen. Toch is er een onomkeerbare trend ingezet van investeringen in duurzame energie. De politieke drang om deze sector te steunen wordt steeds groter, ondanks de stap achteruit die de Verenigde Staten nu zetten. Burgerprotesten, wetenschappelijk onderzoek, temperatuursstijgingen en dergelijke geven belangrijke signalen aan de politiek.

 

Als burger kunnen we helpen door onze eigen CO2-uitstoot te beperken. Ook via beleggingen kunnen we een signaal geven. Veel bedrijven zijn vandaag actief in het opwekken van hernieuwbare energie of het ontwikkelen van technologieën die deze energie efficiënter kunnen maken. Dit zal een steeds belangrijker investeringsthema worden. Bovendien zullen deze bedrijven ook steeds minder afhankelijk worden van overheidssteun. De productiekost van de betere wind- en zonne-energieprojecten kan vandaag bijna wedijveren met die van fossiele brandstoffen. Zo zullen de massale investeringen die vandaag in fossiele brandstoffen gedaan worden, geleidelijk maar zeker naar de hernieuwbare energiesector verschuiven.

 

Trump is slechts een passant

 

In de Verenigde Staten staat de president niet alleen met zijn steun voor de fossiele brandstoffen. Een belangrijk deel van de Amerikaanse economie is immers afhankelijk van de fossiele grondstoffensector. Toch is er ook in de Verenigde Staten grote verontwaardiging over de beslissing.

 

Op ethisch en politiek vlak lopen de Verenigde Staten vandaag schade op. Toekomstige beleidsmakers zullen vooral toenadering zoeken met de landen die vandaag wel vooruitgaan met de klimaatbescherming.

 

Argenta gaat onverminderd door met duurzaam beleggen. Onze focus op hernieuwbare energie is groter dan ooit. Ook bedrijven die niet in de energiesector actief zijn, moeten hun activiteiten steeds zuiniger trachten te doen. Zo kunnen we de vraag en het aanbod van fossiele brandstoffen verlagen. We blijven geloven in een betere toekomst voor ons klimaat, en er zijn verschillende mogelijkheden om dit te stimuleren.

 

Onze kantoorhouders kunnen de beleggers hierin wegwijs maken.