Vraag van de maand: blijft de rente laag?

De rente staat in Europa nog steeds historisch laag. Veel klanten hebben daar gebruik van gemaakt en hebben in 2016 een interessante hypothecaire lening afgesloten of hun bestaande lening geherfinancierd aan een lagere rentevoet.

 

Hoe wordt de rente bepaald?

 

De ECB (Europese Centrale Bank) bepaalt voor een groot deel de rente. Zij proberen ervoor te zorgen dat de inflatie in heel Europa stabiel blijft rond 2%. Want een stabiele, niet te hoge inflatie zorgt mee voor een gezonde economie. En een gezonde economie kan duurzaam verder groeien.

 

De ideale inflatie van 2% behouden is een moeilijke maar belangrijke evenwichtsoefening.

 

In een gezond economisch klimaat hebben bedrijven ruimte om te investeren. Dat zorgt ervoor dat het geld blijft rollen. En geld dat in beweging blijft, stimuleert de economie. Daarom heeft de ECB de beleidsrente heel laag gezet en ervoor gezorgd dat financiering voor banken en bedrijven goedkoper is. Verder koopt de ECB obligaties van de overheid en van Europese bedrijven. Op al deze manieren probeert de ECB om de inflatie aan te zwengelen.

 

Wat de ECB niet wilt, is deflatie. Want bij deflatie dalen de prijzen. Dat is niet goed voor de economische groei,  het zorgt ervoor dat mensen aankopen uitstellen.. Deflatie moet dus ten allen tijde vermeden worden. Maar een te hoge inflatie is ook niet goed. Mensen verliezen dan het vertrouwen in de economie en investeren voorzichtiger.

 

 

Recente ontwikkelingen

 

In het laatste kwartaal van 2016 steeg de rente even. De ECB had besloten om minder obligaties te kopen vanaf april 2017. Dat kwam omdat de economie het beter deed. Verwacht werd dat de rentevoeten weer zouden stijgen en er inflatie zou optreden .

 

De rente steeg inderdaad. Maar die stijging bleef uiteindelijk beperkt. De inflatie steeg minder dan verwacht en de ECB zal de rente waarschijnlijk toch nog even laag moeten houden om de inflatie van 2% te realiseren. Gevolg: de rente staat nu terug op hetzelfde niveau dan een paar maanden geleden.

 

 

Verwachtingen

 

Waarschijnlijk zal de rente wel weer stijgen. De vraag is: wanneer? Duurt het een paar maanden? Of zal het nog een paar jaar duren? Zolang de inflatie niet stabiel blijft rond de 2% zal de ECB de economie blijven stimuleren. Daarvoor is een lage rente nodig. Voorlopig zal de rente dus laag blijven.

 

Wat kan u doen met uw spaargeld in deze lagerenteomgeving? Uw kantoorhouder bekijkt dit graag samen met u. Maak gerust een afspraak.