Macro economische context Q1 2017

Het eerste kwartaal van 2017 was een schot in de roos voor de aandelenmarkten. Zowel Europese, Amerikaanse als andere aandelenbeurzen gingen er minstens 4 % op vooruit. De Europese obligatiemarkten hadden het moeilijker.

 

Bevestiging van economische groei

We kregen vanuit de Verenigde Staten een verdere bevestiging van de mooie economische groei, van meer dan 2 %. Dit was de motor voor de aandelenkoersen. Het positieve momentum van eind 2016 werd dus voortgezet. Dit ging overigens samen met een sterk toegenomen consumentenvertrouwen, iets dat we ook zien in Europa.

 

 

Europa kent op politiek vlak behoorlijk wat turbulentie. Verkiezingskoorts in onder andere Frankrijk en Duitsland zorgt voor onzekerheid. Deze politieke turbulentie heeft op economisch vlak vooralsnog geen grote invloed gehad. Daar zorgt de Europese centrale bank voor. De ECB biedt voldoende ondersteuning om de lage economische groei gaande te houden door een gunstig kredietklimaat te scheppen.

 

Ondanks de lage groei, wisten de bedrijven betere bedrijfsresultaten te boeken. Dat vertaalde zich in hogere beurskoeren.

 

Opkomende markten zoals Latijns-Amerika en Rusland gingen er flink op vooruit door de hogere grondstoffenprijzen. Die zijn van vitaal belang voor de stabiliteit van hun economie.

 

Zo viel er overal goed nieuws te rapen. Behalve op obligatievlak. Economische groei en inflatie doen de rentevoeten stijgen. Hierdoor dalen de koersen van de obligaties. Zelfs rekening houdend met de coupons zorgde dit tijdelijk voor een negatief rendement op verschillende Europese obligaties.

 

De goede rendementen voor aandelen en lage rendementen voor obligaties zorgen voor een verschil in de rendementen van de verzekeringsfondsen onderling. Defensievere fondsen, met een groter aandeel obligaties, presteerden opmerkelijk slechter dan de dynamische fondsen, met voornamelijk aandelen. De dynamische fondsen konden genieten van de sterke prestaties van de aandelenmarkt.

 

Het is belangrijk dat u de prestaties van verzekeringsfondsen altijd over een langere periode bekijkt. Hou er ook rekening mee dat de prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

Wat mogen we verwachten?

Op korte termijn zullen we nieuwe positieve berichten moeten ontvangen over gestegen bedrijfswinsten, concrete investeringen en bestedingen van consumenten. Dit is nodig om op korte termijn de beurzen verder te laten stijgen. Zoniet zijn tussentijdse ontgoochelingen bij bepaalde economische indicatoren of verkiezingsuitkomsten niet uitgesloten. Maar op langere termijn zouden dat aankoopmomenten kunnen blijken.

De visie van Argenta

Inflatie is sterk verbonden aan de energieprijzen. Als de olieprijs laag blijft, zal de inflatie dus ook laag blijven. En dat is positief voor defensieve producten omdat deze fondsen meer beleggen in obligaties die bij inflatie in waarde dalen.

 

Maar het zijn, op dit moment, vooral de aandelen die het goed doen. In de profielfondsen kochten we daarom meer aandelen. We richten ons voornamelijk op Europese aandelen. De geopolitieke spanningen in Azië kunnen enigszins effect hebben op de beurzen maar wij zijn van mening dat een escalatie op economisch vlak voorlopig niet aan de orde is.