Inzichten uit de recentste Beleggingsbarometer van Argenta Q1 2017

In dit artikel bespreken we de belangrijkste inzichten op basis van de recentste cijfers van de beleggingsbarometer* van Argenta. Hiervoor werden tussen september en december 2016 meer dan 1.000 Belgen bevraagd over hun financiële plannen.

 

Beleggen: tijd voor actie, denkt de Belg

 

 

Na twee kwartalen van dalende beleggingsplannen heeft de Belg weer zin gekregen om te beleggen. In 2016 belegde 44 % van de Belgen, tegenover 42 % in 2015. Er is dus een lichte groei in het aantal effectief beleggende Belgen. Een oorzaak, waarschijnlijk de belangrijkste, is wellicht de lage rente op spaarboekjes. Vooral fondsen en beleggingsverzekeringen blijken nog altijd de populairste beleggingsproducten.

 

Al sinds de eerste meting, begin 2014, blijven de redenen om niet te beleggen dezelfde. Mensen denken niet te beschikken over voldoende kennis of kapitaal of zijn bang voor de risico’s.

 

In deze lange periode van lage rente is voor veel mensen het risico verbonden aan beleggen toch de drempel bij uitstek. Matthieu De Coster, productmanager Beleggingen bij Argenta, verklaart het zo. “In 2016 waren er veel belangrijke politieke gebeurtenissen die uitgebreid in de media kwamen. De beursschommelingen die daardoor veroorzaakt werden, kunnen klanten beïnvloeden en onzeker maken.”

 

Paniek, angst en overmoed: geen goede basis om beslissingen te nemen

 

Na een langere turbulente periode op de beurs vonden we het interessant om te zien hoe mensen reageren op beursschommelingen. We legden hen deze hypothese voor:

 

 

Iets meer dan 1/3 van de Belgen zou zijn beleggingsproduct niet verkopen en de vooropgestelde horizon van 5 jaar respecteren. 26 % geeft aan snel verbetering te willen zien. Als die verbetering er niet komt, zouden ze overwegen om vroeger te verkopen. 10 % van de Belgen zou onmiddellijk verkopen. De overige 31 % zou niet weten wat ze moet of kan doen.

 

Matthieu De Coster licht het toe. “Het is een spijtige maar vaak voorkomende situatie. In de meeste gevallen is het interessant om de horizon van het beleggingsproduct te respecteren. Die is er om de klant te beschermen tegen schommelingen. Door te snel te verkopen, wordt elk potentieel positief scenario in de kiem gesmoord. Er is dan geen mogelijkheid meer tot herstel en potentieel positief rendement.”

 

Uw spaargeld wordt minder waard

 

De rente op spaarboekjes is op dit moment heel laag. Rekening houdend met de inflatie, verliest u momenteel koopkracht door uw spaargeld op een spaarboekje te laten staan. Sinds 2014 vragen we of mensen denken dat de rente zal stijgen, gelijk blijven of dalen. Ook vragen we of hun spaargedrag de komende maanden zal veranderen. Intussen staat de rente al geruime tijd op het absolute minimum. Daarom hebben we de vraag aangepast. We willen graag weten of de Belg denkt dat de huidige lage rente voor spaarboekjes nog jaren zal aanhouden.

 

 

De helft van de bevraagden verwacht dat de huidige lage rente nog minstens 2 tot 3 jaar zal aanhouden. Bijna een kwart verwacht een negatieve rente, hoewel dit momenteel wettelijk niet is toegestaan op gereglementeerde spaarrekeningen. Toch verwachten deze mensen dus dat ze zullen moeten betalen voor hun spaarboekje. 11 % verwacht dat de rente zal stijgen. En 17 % zegt het niet te weten.

 

Matthieu De Coster: “Het is belangrijk om bewust na te denken over uw spaargedrag. Want er zijn alternatieven voor het klassieke spaarboekje. Voor ieder type belegger proberen we kwalitatieve producten aan te bieden afhankelijk van zijn behoeften en zijn beleggersprofiel.”

 

De Belg, zijn bank en duurzaamheid

 

 

Als we vragen aan de Belg in welke mate hij een duurzaam beleid bij zijn bank belangrijk vindt, leert de beleggingsbarometer ons het volgende.

 

64 % van de Belgen vindt duurzaamheid belangrijk. 34 % houdt er ook effectief rekening mee bij zijn financiële beslissingen. 15 % laat weten duurzaamheid niet belangrijk te vinden. Opvallend: van die 15 % houdt 7 % er toch rekening mee bij zijn financiële beslissingen. De overige 21 % weet het niet.

 

Op de vraag of men het belangrijk vindt dat de bank duurzame producten aanbiedt, zien we een soortgelijk patroon in de antwoorden.

 

 

Meer dan 6 op 10 Belgen vindt het belangrijk dat de bank duurzame producten aanbiedt. 35 % houdt daar ook rekening mee bij financiële beslissingen. 28 % vindt duurzame producten niet belangrijk. Maar ongeveer de helft van de mensen die duurzame producten niet belangrijk vinden, houdt er toch wat rekening mee bij zijn financiële beslissingen. De andere 22 % van de Belgen weet niet of hij het belangrijk vindt dat de bank duurzame producten aanbiedt.

 

Mathieu De Coster: “Argenta zet sterk in op duurzaamheid in zijn beleggingsaanbod. Daarom hebben we voor ons productgamma de samenwerking met het duurzaamheidsbureau VigeoEiris opgedreven. VigeoEiris ondersteunt bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen investeren en aan maatschappelijk verantwoord management willen doen. Samen met VigeoEiris zet Argenta zijn duurzame visie om in praktijk. Ook bieden we fondsen aan met het Ethibel-label. Ethibel is een Belgische non-profitorganisatie die maatschappelijk verantwoord investeren wil aanmoedigen. Producten met een Ethibel-label voldoen aan specifieke vereisten op het gebied van ethiek en duurzaamheid. Het huiswerk is nooit klaar, maar door deze stappen kan Argenta duurzaamheid stimuleren. En zo nog meer inzetten op duurzame beleggingsproducten.”

 

*1 Onderzoek uitgevoerd door TNS, een gerenommeerd internationaal marktonderzoeksbureau, met elk kwartaal een continue online bevraging bij telkens 1.000 Belgen ouder dan 25 jaar. Bevragingen uitgevoerd sinds mei 2014. De enquêtes voor deze resultaten werden afgenomen tussen 1 oktober en 31 december 2016.