Vraag van de maand: waardeaandelen of groeiaandelen?

In onze Vraag van de maand op Gezondbeleggen.be gaan we in op het verschil tussen waardeaandelen en groeiaandelen. Matthieu De Coster, productmanager Beleggingen, licht dit graag toe, alsook de visie van Argenta hierop.

 

Kiezen voor waardeaandelen of groeiaandelen?

We kregen de vraag binnen van een klant die meer wou weten over het verschil tussen waardeaandelen en groeiaandelen. Matthieu De Coster, productmanager Beleggingen, licht dit graag toe, alsook de visie van Argenta hierop.

 

Van waar de naamgeving?

Waardeaandelen of ‘value’-aandelen zijn bedrijven die lager gewaardeerd zijn dan het marktgemiddelde. Die waardering wordt door de koers-winstverhouding gemeten of door een andere parameter. De andere groep aandelen wordt groei- of ‘growth’-aandelen genoemd. De winsten die gebruikt worden in de waarderingsparameters zijn de winsten van het afgelopen jaar, of de verwachte winst van het volgende jaar. Bij bedrijven waar veel groei verwacht wordt, zal men bereid zijn om vandaag meer te betalen dan voor andere bedrijven. Daarom is de koers-winstverhouding van die bedrijven hoger en spreken we van groeiaandelen.

 

Aandelen uit de westerse auto-industrie zijn typisch lager gewaardeerd dan technologieaandelen. Veel bijkomende groei kan er immers niet verwacht worden, aangezien iedereen al een auto heeft.

 

Historische evolutie

Hieronder een beeld van de Europese groeiaandelen en Europese waardeaandelen. Op langere termijn hebben de waardeaandelen beter gepresteerd, maar de laatste 6 jaar zijn de rollen omgedraaid.

 

De precieze oorzaak van het minder presteren van groeiaandelen op lange termijn ligt niet vast. Toch is alvast een deel te verklaren door een te positieve projectie van groeiverwachtingen. Bedrijven die sterk groeien, spreken tot de verbeelding want ze boren nieuwe markten aan of brengen nieuwe technologieën op de markt. Het punt waarop die bedrijven te duur worden en er meer kans op ontgoocheling is dan op een positieve verrassing, wordt hierdoor vaak overschreden. Het gevolg is een lager rendement voor de groeiaandelen.

 

De laatste jaren krijgen we af te rekenen met lage economische groei. Bedrijven die in die omstandigheden nog konden groeien, werden door de beleggers sterk beloond. Waardeaandelen bleken gevoeliger aan de lage groeiomstandigheden. De grondstoffensector, de industriële sector en de financiële sector behoren alle voornamelijk tot de waardeaandelen vandaag. We weten dat er macro-economische factoren (vraag en aanbod, regelgeving) zijn die deze sectoren hebben gehinderd. Wanneer er een kantelpunt komt, valt niet te voorspellen.

 

groei-of-waardeaandelen-grafiek

Bron: Thomas Reuters Datastream

In deze 2 grafieken zien we telkens de beursevolutie van de groeiaandelen in de rode lijn en de waardeaandelen in de blauwe lijn. De bovenste grafiek toont de evolutie op lange termijn sinds 1975, waarbij de waardeaandelen het merkelijk beter doen. De onderste grafiek toont dat de laatste 6 jaar de groeiaandelen sterker gepresteerd hebben op de beurs dan waardeaandelen.

 

Waardeaandelen: ‘value trap’ of opportuniteit?

Laag gewaardeerde aandelen zijn over het algemeen historisch gezien een goede belegging gebleken. Toch is er niets dat de garantie biedt dat een bepaald aandeel, ondanks een lage waardering, een goede investering is. Bedrijven die juridische problemen hebben, die klanten verliezen, aan imago inboeten, … bieden geen rooskleurig toekomstperspectief. Toch kunnen die nog laag gewaardeerd zijn omdat gerealiseerde winsten gebruikt worden in plaats van verwachte winsten, of omdat analisten hun verwachting nog niet hebben bijgeschroefd. In dat geval spreekt men van een value trap.

 

Ook cyclische bedrijven die in een periode van hoogconjunctuur zitten en bijgevolg een lage koers-winstverhouding hebben, vormen soms een value trap. Beleggers houden immers niet altijd rekening met de 7 magere jaren die er kunnen aankomen.

 

Hoe gaat Argenta hiermee om in de aandelenselectie?

De beleggingsspecialisten van Argenta kijken niet met de bril van waarde- versus groeiaandelen naar bedrijven. Bij het beheren van fondsen selecteren ze bedrijven op basis van wat in de vakliteratuur ‘quality’ genoemd wordt. En quality omvat naast andere parameters ook de waardering en de winstgroei. Bedrijven die een lage waardering combineren met een sterke winstgroei zullen een heel hoge kwaliteitsscore krijgen. Bedrijven die iets duurder zijn geprijsd maar een zeer sterke groei kennen, kunnen een bovengemiddelde kwaliteitsscore krijgen en op die manier in ons vizier komen. We bekijken dus alles relatief en bedrijven worden opgenomen in onze fondsen niet omdat ze een waardeaandeel zijn of een groeiaandeel, maar omdat ze over de hele lijn bekeken een beloftevolle investering zijn.

 

Wilt u meer weten over de beleggingsmogelijkheden bij Argenta? Neem gerust contact op met uw Argenta-kantoorhouder. In functie van uw noden en wensen gaat hij samen met u op zoek naar de formule die het best bij u past.

 

 

Disclaimer

 

Dit is een publicatie van Argenta Spaarbank nv, een kredietinstelling, gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

 

Deze publicatie is geen ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten of beleggingsaanbeveling. Het zijn publicitaire mededelingen, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied niet van toepassing zijn. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, of dat ze in de realiteit zullen uitkomen. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen, louter informatief en aan veranderingen onderhevig. Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde datum.