Vraag van de maand: zijn obligaties nog interessant?

Hebt u obligaties? Reken dan goed na of het interessant is om ze bij te houden tot de vervaldag. Want ook als het rendement positief is, zou het kunnen dat u toch geen winst maakt. Dat komt omdat u bij deze obligaties 27 % roerende voorheffing betaalt op de coupons.

 

Vandaag zijn de rentevoeten ongezien laag. Daardoor kan het zijn dat een obligatiehouder verlies lijdt op zijn investering. Dat komt vooral voor bij overheidsobligaties, maar kan ook bij sommige bedrijfsobligaties gebeuren. Door de lage rentevoeten kan  het verkopen van een obligatie op dit moment potentieel waardevoller zijn dan wanneer u wacht tot de vervaldag. Als het toekomstig rendement negatief is, dan is de obligatie meer waard dan alle toekomstige betalingen samen. Volgend voorbeeld is fictief maar realistisch in bepaalde situaties, rekening houdend met de huidige marktsituatie:

 

We zien hier de situatie van een obligatie met een nominale waarde van 10.000 euro. De obligatie geeft jaarlijks een coupon van 4 %. Om het eenvoudig te houden gaan we ervan uit dat de rente momenteel 0 % is. Dat is vandaag een realistische situatie. Eén euro is daardoor vandaag evenveel waard als één euro volgend jaar. We hebben twee opties. Ofwel houden we de obligatie bij tot op de vervaldag in 2020, en ontvangen we telkens de coupons. Zo ontvangen we in totaal bruto 11.600 euro.

Maar U moet ook rekening houden met de roerende voorheffing. Als we die roerende voorheffing van de rente aftrekken, kan het zijn dat het nettorendement op de obligatie negatief is. In het voorbeeld is het nettoresultaat 11.168 euro.  In de andere optie verkopen we de obligatie meteen aan de huidige koers van 11.350 euro.

 

In dit voorbeeld is het dus interessanter om de obligatie te verkopen voor de eindvervaldag. U beschikt dan meteen over uw geld dat u mogelijks op een andere manier kunt beleggen. Zo kunt u toch een potentieel positief rendement realiseren.

 

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat de situatie elke obligatie afzonderlijk moet worden bekeken.

obligaties-tabel

 

Om een eenvoudig overzicht te geven, is de voorbeeldsituatie een theoretische benadering van de obligatie vlak na de uitbetaling. Verder is er geen rekening gehouden met verschillende scenario’s: Zo is er geen rekening gehouden met transactiekosten. Er is niet uitgegaan van een herbelegging  van het  vrijgekomen bedrag. In realiteit kunt u het vrijgekomen bedrag herbeleggen en mogelijk op een hoger rendement uitkomen. Er moet ook rekening gehouden worden met de liquiditeit. Sommige obligaties zijn moeilijk te verkopen, waardoor het kan zijn dat u een lager bedrag krijgt dan de koers van dat moment.

 

Hebt u obligaties en twijfelt u over het reële rendement? Praat erover met uw Argenta-kantoorhouder. Hij bekijkt het graag voor u.